UPOZORNENIE: Na prevádzke sa nachádzame len na základe predchádzajúcej telefonickej dohody

Prevádzka Košice

Adresa:
DUHOVÝ MOST Košice Pri Hati 10 (areál Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach)
040 01 Košice
Telefón: 0910 181 744
Email: info@duhovymost.com

Prevádzka Poprad

Adresa:
DUHOVÝ MOST Poprad
Hraničná 666/12
058 01 Poprad
Telefón: 0911 346 611
Email: info@duhovymost.com

Fakturačné údaje

Addresa:
EKOVRT s.r.o.
Moravská 349/56A
040 01, Košice

IČO: 47508809
DIČ: 2023918215
IČ DPH: SK2023918215

Bankové spojenie v tvare IBAN:
SK04 0200 0000 0032 0039 2655

Pošlite nám správu